Kommunestyret
17.10.2019 kl. 12:00 - 00:00
Tingsalen

Møtedokument
Sakliste - Møte i Kommunestyret den 17.10.2019
Sakspapir - Møte i Kommunestyret den 17.10.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 17.10.2019
Sakspapir - Møte i Kommunestyret den 17.10.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2019 Økonomirapport 2.tertial 2019 Vis Vis (1)
33/2019 Rapport om gjelds- og finansforvaltning 2.tertial 2019 Vis
34/2019 Reguleringsplan for Gjertrudbakken 2-4 - godkjenning Vis (13) Vis Vis (1)
35/2019 Reguleringsplan for tunprosjekt på Krosshaug - godkjenning Vis (12) Vis Vis (1)
36/2019 Tilsetjing av rådmann i Leikanger kommune i perioden 17.10.19-31.12.19 Vis
37/2019 Orienteringar Vis