Kommunestyret
25.04.2019 kl. 09:00 - 00:00
Tingsalen

Møtedokument
Sakspapir - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019
Sakliste - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019
Sakspapir - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2019 Årsrapport 2018 - Sogn Næring Vis (3) Vis
8/2019 TIlsegn om næringslån - Syril Vis
9/2019 Arealdelen i kommuneplanen - endeleg handsaming Vis (5) Vis Vis (1)
10/2019 Kulturlokale Saften - vedlikehald og utbyggingsprosjekt Vis (6) Vis Vis (1)
11/2019 Kommunedelplan for Kulturminne Vis (3) Vis Vis (1)
12/2019 Norsk frukt- og bærsenter - Njøs Vis (3) Vis Vis (1)
13/2019 Årsrapport om finans- og gjeldsforvaltning 2018 Vis
14/2019 Orienteringar Vis (3) Vis