5 tilrettelagte husvære i tilknyting til sjukeheimen.

Storleik:
3 stk. 1 - roms, på ca 41m2
2 stk. 2 - roms, på ca 55m2

Kostnad:
sjå husleigesatsane