Leikanger formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2018 – 2021 med årsbudsjett 2018 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44 og 45 i kommunelova.
Budsjettdokumenta ligg ute på følgjande stader:

Serviceekspedisjon Tinghus I
Leikanger folkebibliotek i Saften
www.leikanger.kommune.no

Økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018

Innspel til økonomiplanen må vera Leikanger kommune i hende seinast 13 desember 2017.

Kommunestyret handsamar økonomiplan 2018 – 2021 i møte 14. desember 2017.