Skjemaet kan virke tungvint å fylle ut ettersom det er veldig mange felt.
Merk at det berre er felt med stjerne bak som MÅ fyllast ut. Resten er valfritt.

Har du spørsmål, kontakt tenesteleiar for samfunnsutvikling og kultur Aase Bruntveit Njøs på telefon 57 65 56 04.