Om du skal hogge tømmer sjølv til levering og sal, må du vite krava til korleis tømmeret skal vere. Instruktør og fagperson er Arnt Laukeland frå aktivt skogbruk og Vestskog.

Meir informasjon