Leikanger helsesenter:
Ope som vanleg måndag og tysdag.
Onsdag 17.04: 08.00-12.00
Ved trong for legehjelp utanom opningstida, kan de ringe legevakt på telefonnummer 116 117.  Påskeris
Ved akutt legehjelp, ring 113.

Kvålen miljø- og avfalsstasjon:
Ope tysdag 16.04 12.00-18.00, stengd torsdag.

Leikanger folkebibliotek:
Biblioteket er stengt i påskeveka.

Tinghuset:
Ope som vanleg måndag og tysdag.
Onsdag 17.04: 08.00-12.00

Vakttelefon teknisk drift utanom arbeidstid: 908 27 630