Opningstider utanom avtale gjeldande  frå 02.04.2019:
Onsdag og fredag frå kl 12-14.

Treng du kontakt med oss utanom desse tidene, ring NAV kontaktsenter på  telefon 55 55 33 33 mellom klokka 08.00-15.30. Her får du god rettleiing.

NAV.no er ope heile døgnet. På Min side kan du  ta direkte kontakt med din rådgjevar.

Om noko hastar eller du ynskjer å sette opp avtale, kan også NAV kontaktsenter vidareformidle melding og det vert teke kontakt med deg.