Riveperioden er forventa å vare frå 3. juni til slutten av august. Området som blir avsperra er markert med raud strek i kartutsnittet.
Foreløpig tilkomst via barnehagen i Sorenskrivargarden.