Sogn PPT er eit interkommunalt samarbeid mellom Vik, Leikanger, Sogndal, Luster og Aurland, med Sogndal som vertskommune.