Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender, klikk oppdater.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.
 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: Helge Hauso
Dato: 22.08.2017 - Mottakar: Sogn avis
Dato: 22.08.2017 - Mottakar: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sogn og Fjordane
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: Even Meisterplass
Dato: 22.08.2017 - Mottakar: SF revisjon IKS
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: SF revisjon IKS
Dato: 22.08.2017 - Mottakar: Lensmannen i Sogndal og Leikanger
Dato: 22.08.2017 - Mottakar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: Anne Lise Breidvik
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 22.08.2017 - Mottakar: Anne Lise Breidvik
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: Siv Anette Slinde Thorsnes
17/1218-1 Tilsetjingsbrev
Dato: 22.08.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 22.08.2017 - Mottakar: Arkitektkontoret 4B
17/1219-1 Legeattest
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: Trine Ferstad
Dato: 22.08.2017 - Avsendar: *********************