Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender, klikk oppdater.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.
 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: NVE
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: Saften AS
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: Eirik Njøs Mardal
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: Sigurd Myklebust
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: Magdalena Røysum Langeteig
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: NVE
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: Fylkesmannen i Vestland
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: Steinar Fredheim
Dato: 11.07.2019 - Mottakar: Steinar Fredheim
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 11.07.2019 - Avsendar: Kartverket Tinglysing