Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender, klikk oppdater.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.
 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 19.10.2017 - Mottakar: Siv Anette Slinde Thorsnes
Dato: 19.10.2017 - Mottakar: Villmarka
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 19.10.2017 - Mottakar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Helfo
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Jonn Gjerløw
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Byggmeistar Langerteig og Volldal AS
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Byggmeistar Langeteig og Volldal AS
17/1526-2 Studie
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Tonje Gram Sjøthun
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: SIU
17/1526-3 Svar - Studie
Dato: 19.10.2017 - Mottakar: Tonje Gram Sjøthun
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Helse Førde HF
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Helge Hauso
Dato: 19.10.2017 - Avsendar: Helsedirektoratet