Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender, klikk oppdater.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.
 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Kjell Røysum
Dato: 13.12.2017 - Mottakar: Ytterbøl & Co AS
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: REF
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Balestrand kommune
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Husbanken
Dato: 13.12.2017 - Mottakar: Kartverket Tinglysing
Dato: 13.12.2017 - Mottakar: Høgskulen på vestlandet
Dato: 13.12.2017 - Mottakar: Sogn avis
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: *********************
17/1578-7 Avtale
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: *********************
17/1689-2 Attest
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Odd Rune Våge
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Statens Vegvesen
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Advokatfirmaet Lund & Co DA
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Katharina Brevig
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Barne- og likestillingsdepartementet
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Vest Politidistrikt
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Tor Yttri
Dato: 13.12.2017 - Avsendar: Advokatfirmaet Lund & Co DA