Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender, klikk oppdater.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.
 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Patrycja Krolikowska
Dato: 13.11.2018 - Mottakar: Agita Racko
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Idun Aasen
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: LA-BIM AS
Dato: 13.11.2018 - Mottakar: Hafslo Byggservice
16/782-10 Tilvisning
Dato: 13.11.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.11.2018 - Mottakar: Systrening AS
Dato: 13.11.2018 - Mottakar: Handballgruppa Syril, IL Syril, Systrening
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Sogndal kommune
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Arkitektkontoret 4B
Dato: 13.11.2018 - Mottakar: NVE
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Kjell Tokvam
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Byggmeister Langeteig & Volldal AS
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Torhild Brudvik og Yngve Sunde
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Byggmester Ingmar Stenehjem
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: JBM Modul AS
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Miljøretta helsevern Indre Sogn
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Myhre og Johnsen Advokatfirma DA
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Hans Nes Bygg AS
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Stensbygg AS
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Sætre Byggefirma AS
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Reidun Midtun
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Sogn PPT
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Tharaso AS
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Vestlandshus Sogn AS
Dato: 13.11.2018 - Avsendar: Per Steinar Melås