Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender, klikk oppdater.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.
 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Marit Silje Husabø
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Marit Silje Husabø
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Marit Silje Husabø
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Marit Silje Husabø
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Kontrollutvalet i Leikanger
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Andreas Rendedal Thue
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Andreas Rendedal Thue
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Per Steinar Melås
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Per Steinar Melås
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: SIMAS IKS
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Opplev Leikanger
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Kjell Tokvam AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Kjell Tokvam AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Per Sveinung Røysum
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Harald Kapstad AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Leikanger Jakt- og Fiskelag
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************