Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Postliste før 10.01.17

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Arkitektkontoret 4B as
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Terje Fosshagen
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Statens Vegvesen
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: Sogn avis
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: IMDI
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Johanne Kveane
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Johanne Kveane
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Statens kartverk, tinglysingen
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Statens kartverk, tinglysingen
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: Sognekraft AS
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: Skoge Bygg AS
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: Kartverket tinglysingen
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: Marir B. og Jonn Gjerløw
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Jonn Gjerløw
16/1689-10 Sluttrapport
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Jonn Gjerløw
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: Sverre Rinde, Arkitektkontoret 4B
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Grethe Hovland Fardal
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Khalil Ali
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: Hans nes Bygg AS
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Mottakar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: *********************
Dato: 27.06.2017 - Avsendar: *********************