Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender, klikk oppdater.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.
 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Inga Henjum Halsnes og Torgeir Opeland Røthe
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Gravdalgruppa as
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Statens kartverk, tinglysingen
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Bjarte Ese
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Statens kartverk, tinglysingen
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Statens kartverk, tinglysingen
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Statens kartverk, tinglysingen
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Statens kartverk, tinglysingen
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Statens kartverk, tinglysingen
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Sogn Avis
Dato: 21.02.2018 - Mottakar: Olav Skoge, Hege Husabø, Jaran Wathne Bøyum, Brita Kristine Myklemyr, Skoge Bygg AS, Sonne Lærum Gjerde, Hans Kristian Henjum, Anita Instefjord, Jo Hamre, Gunnlaug Aasen
Dato: 21.02.2018 - Avsendar: Opplysningsvesenets fond