Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Klikk i datofeltet og vel aktuell dato i kalender, klikk oppdater.

Postlista er ei oversikt over innkomne, utsende og interne saksdokument for Leikanger kommune på ein bestemt dato. Postlista blir normalt lagt på heimesida dagen etter dokumentet er journalført.

Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn ein ikkje i postlista, men i eige oversyn for politiske saker.

Postlista har ikkje med dokument som er journalført i personmapper hjå helse- og omsorg og sosialtenesta, der hovudvekta av dokumenta er underlagt teieplikt.
 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 19.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Brønnøysundregistrene
Dato: 19.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Oda Stadheim
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Vigdis Røysum
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Sogn og Fjordane skikrins
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Grete Hamre
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Grete Hamre og Ove Eliassen
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: NVE
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Arne Krogsæter
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Ingebjørg Krosshaug
Dato: 19.11.2019 - Mottakar: Ingebjørg Krosshaug
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Helse og omsorgsdepartementet
Dato: 19.11.2019 - Avsendar: Arkitektkontoret 4B