Det vert med dette kunngjort start av arbeid med detaljregulering, jf. plan- og bygningslova § 12-3.

Innspel/merknader til planarbeidet kan sendast innan 12.11.17 til Asplan Viak as, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger eller leikanger@asplanviak.no

Meir informasjon (pdf)