Søknadsfristen 15. oktober og teljedato er 1. oktober for produksjonstilskot og RMP.  Søknad kan leverast frå og med 1. oktober.
Søknaden må leverast elektronisk via Altinn.


Ta kontakt med oss for hjelp til å senda inn elektronisk søknad. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn. (t.d. MinID eller Bank-id).

Det er viktig at nye søkarar kontaktar kommunen i god tid for å sikre at alt er på plass - rett registrering av foretaket i Brønnøysundregisteret, tilknyting mellom foretak og landbrukseigedom m.m.

Søknadsfristen 15. oktober er absolutt, men du kan endra opplysingar 14 dagar etter fristen.


Meir informasjon og søknadsskjema

Produksjonstilskot

RMP - Regionalt miljøprogram