Viktige datoar for søknadsomgangen i oktober 2017 :

- 1. oktober er teljedato

-15. oktober er søknadsfrist

-29. oktober er frist for å etterregistrera / korrigera opplysingar i innsend søknad

-10. januar 2018 er frist for å etterregistrera sanka dyr frå utmarksbeite, avløysarutgifter og levert frukt/bær.

Meir informasjon om korleis du går fram for å søke