Tenesta er eit lågterskeltilbod. Du kan sjølv ta direkte kontakt eller ta kontakt gjennom andre instansar som fastlege, NAV, helsestasjon eller pleie- og omsorgstenesta.
Psykisk helse og rus er plassert i 2. etasje på sjukeheimen.

Opningstid:
08.00-15.45 (15. september-30. april)
08.00-15.00 (1. mai-14. september)

Tenesta er gratis og vi har teieplikt.

Kontaktinformasjon:
Psykiatrisk sjukepleiar Oddrun Tveit mobil: 918 47 279
Psykiatrisk sjukepleiar May-Brit Kvam mobil: 489 91 980