Psykisk helse og rusteneste 
Ohnstadhaugen 15
6863 LEIKANGER

Psykiatrisk sjukepleiar
Oddrun Tveit
Mobil: 918 47 279
Send e-post

Psykiatrisk sjukepleiar
May-Brit Kvam
Mobil: 489 91 980
Send e-post