Leikanger kommunestyre har vedteke redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt.

For skuleåret 2017/2018 gjeld dette for familiar med samla skattbar inntekt under 450 000 kroner  - der likninga frå året før vert lagt til grunn.

Betalinga vert sett til 50 % av vanleg sats – dette gjeld også kjøp av enkeltveker om sommaren.

Søknadsskjema