Betalingssatsar for handsaming av private reguleringsplanar og dispensajsonar frå 01.01.2019
   
Handsamingsgebyr kr.   5.870,-
Arealgebyr - minimum kr. 19.573,-
Arealgebyr - maksimum kr. 56.112,-
Dispensasjonar kr.   8.548,-

Mva kjem i tillegg.