Årsgebyr for renovasjon 2019
Renovasjon Pris
Standardabonnement kr. 3.269,-

Minimumsgebyr (deler dunk/dunkar med andre, heimekomposterer eller er
einsleg og ikkje har høve til å dele dunkar med andre)

kr. 2.125,-
Hyttegebyr i felles container/dunk kr. 1.307,-

Mva. kjem i tillegg.
Det er SIMAS IKS som sender ut faktura for renovasjon.