Det interkommunale selskapet SIMAS IKS administrerer renovasjonsordninga i kommunen i praksis. Det er også SIMAS som sender ut faktura for renovasjon.

Alle spørsmål om ordninga, inkludert søknad om dispensasjon frå ordninga, skal rettast til Simas, tlf. 57 65 70 70 eller e-post post@simas.no

Dunkane skal plasserast på tilvist stad innan kl. 07.00 hentedagen. Treng du andre storleikar på dunkane, eller du ynskjer å levere saman med andre, ta kontakt med SIMAS.

Sjå meir informasjon hjå Simas