NAV Leikanger
Sognefjordvegen 60
6863 Leikanger

Tlf: 55 55 33 33
Telefax: 57 01 60 21

Opningstid 10.00-14.00

Send e-post