For deg som opplever å ha ei utfordring i forhold til rusmidlar, eller som står i fare for å få det.
Familie, vener og andre pårørande til personar med problem relatert til rusmidlar er også i målgruppa.
Ta kontakt dersom du er i tvil om du er i målgruppa.