Søknader om sals- og skjenkeløyve vert avgjort av formannskapet, og normalt gjeve for ein periode på inntil 4 år om gangen.

Det er kommunestyret som fastset kommunen sin overordna alkoholpolitikk.