Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle og skal vere tilrettelagt for alle.
Det går rute til sentrum kvar tysdag og fredag.
Frå "ytrebygda" kl. 09.45 med retur 11.15.
Frå "indrebygda" kl. 10.15 med retur 11.45.

Bestilling dagen før (helst på dagtid) til drosjen på telefon 57 65 31 23.

Eigendel kr. 30,- kvar veg.