Leikanger sjukeheim inneheld 4 avdelingar med til saman 33 plassar.

  • 1 avdeling for personar med demens
  • 1 avdeling for personar med demens og alderspsykiatri
  • 1 avdeling for somatisk langtidsopphald
  • 1 avdeling for rehabilitering/korttids-/avlastingsopphald


Leikanger sjukeheim sett frå Hjedl

 

 

 

 

 

 Pr idag er det halv drift med 4 plassar ved avdeling for korttids-/avlastings- og rehabiliteringsopphald. Ved institusjonen samla er det i bruk 28 plassar.