Det vert skogshogst i Njøsadalen av grunneigarar i tida framover.
Om nokon har spørsmål, kan dei henvende seg til skogbruksleiar August Evensen på telefonnummer 95 41 51 11.