Leikanger kommune har to grunnskular: Leikanger barneskule med 1.-6. trinn og Leikanger ungdomsskule med 7.-10. trinn.