Skuleruta
MÅNAD TAL SKULEDAGAR
AUGUST
Første skuledag: måndag 20.
10 dagar
SEPTEMBER
 
20 dagar
OKTOBER
Haustferie måndag 8. til fredag 12. (veke 41)
 
18 dagar
NOVEMBER
 
22 dagar
DESEMBER
Siste skuledag før jul: fredag 21.
 
15 dagar

JANUAR
Første skuledag: torsdag 3.

21 dagar
FEBRUAR
Vinterferie måndag 18. - fredag 22. (veke 8)
 
15 dagar
MARS 21 dagar

APRIL 
Elevfri dag: fredag 5.
Siste skuledag før påske: fredag 12.
Første skuledag etter påske: tysdag 23.

15 dagar
MAI
Elevfri dag: fredag 31.
 
19 dagar
JUNI 
Siste skuledag: fredag 21.
 
14 dagar
Sum: 190 dagar