Årsgebyr for slamtømming 2019
Abonnement Pris
Standardabonnement (tømming kvart 2. år) kr. 916,-
Standardabonnement (tømming kvart 4. år) kr. 487,-

Mva. kjem i tillegg.