Det er det interkommunale selskapet SIMAS IKS som administrer ordninga i praksis.

Alle spørsmål om ordninga, inkludert søknad om dispensasjon frå ordninga, skal rettast til Simas, tlf. 57 65 70 70 eller e-post post@simas.no

Tømming av slam  vert utført kvart 2. år.

Sjå meir informasjon hjå Simas