Nytt i år er at alle søknadar skal leverast digitalt. Søknadsskjema ligg på landbruksdirektoratet sine heimesider i lag med utfyllande informasjon:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Innlogging skjer via Altinn.

Strategiplan for SMIL finn ein her:

http://www.leikanger.kommune.no/smil-tilskot-til-spesielle-miljoetiltak-i-landbruket.5918597-394854.html

Ved spørsmål om søknad kan ein kontakta landbrukskontoret på telefon 57 65 56 45.