Sogn brann og redning IKS
Postboks 153
6851 SOGNDAL
Telefon 57 62 96 00

Brannsjef
Vidar Trettenes
Telefon 90 03 72 56

Send e-post

Overordna brannvakt
Telefon 48 29 69 29

Naudnummer 110 skal nyttast ved brannmelding!