Sjå www.sognkulturskule.no for informasjon om kulturskulen sine tilbod og søknadsskjema.