Sogn kulturskule
Skrivarvegen 7
6863 Leikanger

Rektor
Roar Sandnes

Telefon
Leikanger 57 65 56 33
Mobil          918 48 373
Send e-post