Soknerådet har mellom anna ansvar for trusopplæringa, omsorgsarbeidet (diakoni), kyrkjemusikk og kven som skal få offergåvene som blir samla inn under gudstenesta.
Dei har òg ansvar for korleis kyrkja og kyrkjelydshuset blir brukte. 

Leikanger Sokneråd 2015-2019

Medlemer:
Bjørg Anda (leiar)
Bjørn Sandvik Sølsnæs
Tom Sølve Myklebust
Kolbjørn Reidar Nord
Sindre Børsheim Ramung
Åse Kongsvik

Varamedlemer:
1. Tove Stensås
2. Svein Helge Frækaland
3. Anna Helen Hamre
4. Jorunn Fosse Fidjestøl
5. Tone Britt Myklebust

I tillegg er soknepresten medlem i soknerådet.