Me treng arbeidsvillig ungdom til stell av grøntanlegga våre i sommar.
Dei som er fødde før 01.01.02, er frå Leikanger og er under utdanning, vil verta prioritert.

Skriv ein kort søknad på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no  eller til
Leikanger kommune, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger

 
Søknadsfrist: 24. mars 2019