Det vil sei at miljø- og avfallsstasjonen på Kvålen har ope torsdagar kl. 12.00-19.00.