Sameige med 8 bustader.
Kommunen eig 2 bustader i dette sameiget, ein er framleis under oppføring.

Storleik:
Stadheimgarden 21: 2- roms, på ca 55m2

Kostnad:
sjå husleigesatsane