Startlån kan vere ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt, kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på http://husbanken.no/startlaan/

Dersom du treng hjelp eller rettleiing ved utfylling av søknad, ta kontakt med NAV Leikanger.