Slike tiltak kan medføra litt grums i vatnet etterpå.