I høve utbygginga av sjukeheimen vert vegen mellom Ohnstadhaugen og Lundevegen stengt som synt på kartet.

Vegen vil vere stengt frå 20. februar 2019 til 01. september 2020.

Vegstenging