Dersom du ikkje har høve til å røyste innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august tidlegrøyste i serviceekspedisjonen i Tinghus 1. Du treng ikkje valkort, men ta med legitimasjon!

Tidspunkt for tidlegrøystinga er måndag til fredag kl. 09.00 til 14.30.