Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober.
Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.