Oversikt over tilsette i administrasjonen, tenesteleiarar m.m.
Namn Stilling/tittel Telefon Mobil
Amundsen, Solrun Njøs avdelingssjukepleiar sjukeheim   90 72 63 70
Beheim, Ervin teknisk sjef 57 65 56 24  
Berg, Kjetil kjøkensjef   48 95 36 06
Breisnes, Ingebjørg tenesteleiar Nybø barnehage 57 65 19 81  
Buene, Grethe sakshandsamar pleie og omsorg   48 95 34 89
Eikenes, Elisabeth Sveen ingeniør 57 65 56 73  
Elverheim, Berit demenskoordinator   48 95 49 41
Elverheim, Berit tillitsvald Sjukepleiarforbundet   48 95 34 89
Flatebø, Nina-Helen konsulent serviceekspedisjonen 57 65 56 18  
Foss, Gunveig rådgjevar løn økonomikontoret 57 65 56 13  
Fredheim, John Inge økonomikonsulent 57 65 56 16  
Gjerland, Anne Brennset helsesøster 57 65 56 63 47 97 88 37
Hagen, Grete NAV leiar 55 55 33 33  
Hamre, Anja leiar serviceekspedisjonen 57 65 56 06  
Hamre, Anna leiar flyktningtenesta 57 65 56 40 90 52 30 98
Hauge, Ingunn Broch økonomisjef 57 65 56 17  
Haugen, Tone Hylseng leiande reinhaldar   90 06 99 81
Henjahaugane barnehage 57 65 43 30  
Hoff, Hanne tenesteleiar pleie og omsorg   48 95 49 58
Husabø, Leiv Erik helsesjef 57 65 56 66  
Husum, Ivar inspektør Leikanger barneskule 57 65 68 02  
Høyheim, Solfrid avdelingssjukepleiar heimetenestene / leiar psykisk helseteneste   91 81 27 67
Kuld, Hildur byggesakshandsamar 57 65 56 74  
Kvam, May-Brit psykiatrisk sjukepleiar, psykisk helseteneste   48 99 19 80
Kvåle, Rannveig leiande fysioterapeut 57 65 56 57 94 14 26 44
Legekontor   57 65 56 66  
Leikanger barneskule   57 65 68 00  
Leikanger folkebibliotek 57 65 56 70  
Leikanger sjukeheim     48 945 34 89
Leikanger ungdomsskule 57 65 13 40  
Lunde-Ness, Guro Kristin ergoterapeut   97 41 24 99
Myren, Ingunn Marie tenesteleiar Leikanger ungdomsskule 57 65 13 41  
Nordvik, Kjetil Rørstad ingeniør 57 65 56 03  
Nybø barnehage   57 65 19 80  
Nyttingnes, Jorunn pedagogisk konsulent/ folkehelsekoordinator 57 65 56 31  
Odd, Jon Håkon ordførar 57 65 56 01 47 70 69 22
Rakstad, Odd Arve rådmann 57 65 56 02 95 23 58 34
Randen, Siri dagleg leiar SFO 57 65 68 23 99 57 88 58
Rimala, Gunn Ragnhild leiar for tiltak for funksjonshemma   91 62 61 19
Rockland, Christa sakshandsamar pleie og omsorg   48 95 36 60
Røysum, Dagrun personalsjef 57 65 56 11  
Røysum, Svein driftsleiar Leikangerhallen 57 65 56 25 90 12 68 84
Sandnes, Roar rektor Sogn kulturskule 57 65 56 33 91 84 83 73
Sivertsen, Vibeke fagsjukepleiar kreftomsorg   91 81 27 67
Steig, Rita sekretær Leikanger barneskule / serviceekspedisjonen 57 65 68 00  
Steine, Gunnar kommunalsjef 57 65 56 09  
Sunde, Astrid leiande helsesøster 57 65 56 63 47 97 88 37
Sværen, Målfrid tenesteleiar Leikanger barneskule 57 65 68 01  
Takle, Olaug Marie sekretær Leikanger ungdomsskule 57 65 13 40  
Teigen, Johanne Malene helsesøster 57 65 56 63
 
Teknisk vakttelefon     90 82 76 30
Tveit, Oddrun psykiatrisk sjukepleiar, psykisk helseteneste   91 84 72 79
Venes, Melissa fysioterapeut 57 65 56 57 91 83 32 45
Ølmheim, Kristian økonomikonsulent 57 65 56 12  
Øyrehagen, Olav landbruksrådgjevar 57 65 56 45  
Aarland, Sylvi tenesteleiar Henjahaugane barnehage 57 65 43 30  
       
       
Skulane har eigne heimesider der du finn oversikt over fleire tilsette i skulane:
Leikanger barneskule      
Leikanger ungdomsskule