Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda litt i? Eller har du eit areal langs ein veg som du kunne tenkja deg å etablera beite på? Då kan du søka om tilskot til utsiktsrydding.

Les meir om dette på nettsida til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane