Søknadsomgangen for Tilskot til utsiktsrydding er no opna. Tilskotet går til rydding av vegar og stiar som er nytta av ålmenta.

Meir informasjon finn de ved å følgja lenka: https://www.fylkesmannen.no/nn/vestland/landbruk-og-mat/tilskot-innan-jordbruk-og-skogbruk/tilskot-til-utsiktsrydding/


Ved spørsmål kan de kontakta landbrukskontoret på telefon 57 65 56 45.