Tinglysing gir rettsvern for rettigheiter i fast eigedom og andel i burettslag overfor tredjepart.
Tinglyste dokument blir registrerte i grunnboka for fast eigedom og grunnboka for andeler i burettslag.

Fast eigedom skal tinglysast ved Tinglysingen, Statens kartverk i Hønefoss.