Det tørre fine været held fram, skogbrannindeksen er no stort sett passert 70 (meget stor fare!) og vi finn det naudsynt å gjere nokre presiseringar i høve forbodet. 

- det er forbode å gjere opp bål uansett storleik

- det er forbode å grille og det gjeld og gassgrillar i tillegg til eingongsgrillar bålpannar mv. (Men du kan fortsatt grille heime i eigen hage når du passer på)

- det er forbode å nytte kokeinnretningar med brennstoff som stormkjøken og primus

- det er forbode å bruke maskinar som kan medføre varmeutvikling og/eller gneister som t.d vinkleslipar

- I tillegg oppfordrar vi no å ikkje drive sprengingsarbeid i eller i nærleiken av skog og mark og vi ber og skyttarlag avstå frå aktivitet som kan føre til brann i skog og mark.

Vi erfarer og at folk ikkje respekterer det generelle forbodet som gjeld frå 15 april til 15 september. Fleire tilløp til brann i skog og mark siste veka gjer at Sogn brann og redning IKS innfører frå og med idag (25 mai) totalforbud mot å gjere opp eld utandørs. Det inneber at det ikkje er lov å grille eller tenne bål i skogen, i marka eller på stranda. Du kan heller ikkje bruke dei faste bålplassane i marka eller brenne bråte når det er totalforbod. Grilling i eigen hage er som regel tillatt så lenge du passar godt på!

Totalforbodet gjeld i alle våre fem eigarkommunar: Sogndal, Luster, Leikangar Balestrand og Vik. Og gjeld inntil ny melding vert lagt ut!

Heimel for forbodet fremgår av forskrift om brannforebygging §3 og brann- og eksplosjonsvernlova §37.

Ved spørsmål om totalforbodet eller bålbrenning ta kontakt med overordna vakt/vakthavande brannsjef på tlf. 48 29 69 29