No er Tinghus II og III rive.
Borttransport av alle bygningsdeler unntatt betong/mur og stein er utført.

Rivemassar av betong/mur og stein skal transporterast med lastebil frå tinghusområdet til den kommunale kaien på Hanahaug for vidaretransport med båt.

Dette arbeidet vil kunna medføra noko støy ved lasting på bil, tipping av bil og lasting på båt.

Arbeidet blir utført tysdag 6. august frå kl.07.00 til 24.00.