Det kjem eit nytt treningstilbod i Leikanger kommune i løpet av august månad, med oppstart av gruppetrening i september.
Tilbodet vil vera ope kvar dag og delvis bemanna.
Det vert også mogleg å kjøpe PT-  og massasje timar.

Meir informasjon om tilbodet vil koma seinare.